Info Pares

SonarKids.com és el portal a Internet de l'univers SonarKids on els nens i nenes poden trobar tota la informació sobre les activitats SonarKids.

 


Una de les prioritats en tots els continguts i serveis del portal és proporcionar als nens i nenes un espai adequat a la seva edat pel que fa a continguts i sense cap mena de risc per als menors. 

La mateixa rigorositat s’aplica a la publicitat que s’insereix a les pàgines del portal. No admetem publicitat de continguts adults, relacionats amb sexe o que fomentin la violència i les actituds xenòfobes. 

A més, a través d’aquest portal podeu consultar i canviar algunes dades personals dels nens/ nenes o del pare, mare o tutor. Per garantir la seguretat en el canvi d’aquestes dades es demanarà que sigui el pare, mare o tutor qui, juntament amb el fill o filla faci les modificacions que es vulguin. En el moment de modificar-les es demanarà el nom, els cognoms i el NIF de l'adult. La gestió de dades també es pot fer mitjançant el fax i el correu tradicional. Per fer efectiu el canvi, aquestes peticions hauran d’arribar signades, amb el NIF del pare, mare o tutor, i un número de fax per facilitar una possible via de resposta. 

Advanced Music
Apartat de Correus 64.004
08080 Barcelona
Tf.: 93 320 81 63
Fax: 93 320 86 75
www.sonarkids.com
sonarkids@sonarkids.com